למה לא תיווך? מדוע חלק ממוכרי הדירות מעדיפים קונים ישירים על פני מתווכים

מדוע חלק ממוכרי הדירות מעדיפים קונים ישירים על פני מתווכים מתווך נדל"ן הוא אדם או גוף המשמש כמתווך, או מתווך בין מוכרים וקונים של נדל"ן, והוא מי שיוזם או מנסה למצוא מוכרים וקונים נכסים במסגרת הדיור בארה"ב, מתווך נדל"ן וצוות המכירות הנלווה אליו, מסייעים למוכרים בקידום ומכירת הנכס שלהם, בדרך …